Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 11 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC: NÂNG CAO VỊ THẾ KH&CN QUỐC GIA: KH&CN PHỤC VỤ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.

VP CTTĐCNN

Tóm tắt


                Các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 đ và đang bước vào giai đoạn nghiệm thu và tổng kết. Theo báo cáo từ các Ban chủ nhiệm chương trình, nhiều kết quả đạt được đã thành công ngoài sự mong đợi, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao vị thế KH&CN quốc gia. Để độc giả có cái nhìn tổng quan về thành công của các chương trình, chúng tôi tổng hợp các kết quả KH&CN nổi bật ở một số lĩnh vực như: y dược học, nông nghiệp, cơ khí... Trong số này xin giới thiệu bài viết về lĩnh vực y - dược với tiêu đề: KH&CN phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.


Toàn văn: PDF