Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 THÀNH TỰU KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2014.

NGUYỄN MẠNH QUÂN

Tóm tắt


                  Theo thông lệ, hàng năm tạp chí Science (Hoa Kỳ) đều tổ chức bình chọn 10 thành tựu khoa học lớn nhất, trong đó có 1 thành tựu là đột phá khoa học của năm. Năm 2014, Science đã quyết định chọn việc tàu vũ trụ Rosetta của Cơ quan vũ trụ châu Âu thành công trong tiếp cận nghiên cứu sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko là đột phá khoa học của năm. Tạp chí KH&CN Việt Nam xin giới thiệu về 10 thành tựu khoa học nổi bật năm 2014 do Science bình chọn.

 


Toàn văn: PDF