Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AGPPS: ỨNG DỤNG KH&CN PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÚA GẠO.

B KH&CN

Tóm tắt


Hiện nay, hàng năm Việt Nam sản xuất khoảng 40 triệu tấn thóc, xuất khẩu khoảng 6-7 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, lợi ích thu được từ việc sản xuất và xuất khẩu lúa gạo còn rất thấp mà nguyên nhân chính là do chưa khai thác được giá trị đem lại của từng khâu trong chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ lúa gạo cũng như của tổng thể toàn bộ chuỗi giá trị đó. Góp phần khắc phục tình trạng này, những năm qua, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS) đã luôn quan tâm đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN), lấy KH&CN làm nền tảng để phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ lúa gạo, hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.


Toàn văn: PDF