Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 2+3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT NĂM 2013.

B KH&CN

Tóm tắt


           Năm 2013 qua đi với nhiều thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng bước khẳng định vị trí then chốt của KH&CN. Để vinh danh những thành tựu này, cuối năm 2013 Bộ KH&CN đã phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2013 thuộc 6 lĩnh vực: cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, hội nhập quốc tế

về KH&CN, tôn vinh nhà khoa học.


Toàn văn: PDF