Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BUSADCO: 10 NĂM GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI BỘ MẶT ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN.

NGUYỄN HG

Tóm tắt


           Không sử dụng ngân sách nhà nước mà dùng lợi nhuận sau thuế, BUSADCO đã mạnh dạn, chủ động đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN). Kết quả là, BUSADCO đã sáng tạo được những công nghệ mới, sản phẩm mới có tính ưu việt vượt trội và được vinh danh không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Những thành công trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN không chỉ mang lại lợi ích cho BUSADCO mà còn giải quyết được những vấn đề bức xúc của thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, góp phần xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.


Toàn văn: PDF