Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S.14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ IN 3D.

N XC

Tóm tắt


              Công nghệ in 3D (3D printing) còn có tên là công nghệ chế tác cộng (additive manufacturing), là công nghệ chế tạo ra sản phẩm bằng cách theo chương trình máy tính lần lượt tạo ra (in ra) các lớp mỏng vật liệu (hai chiều - 2D), đồng thời xếp chồng chúng lên nhau để tạo ra sản phẩm (ba chiều - 3D). Công nghệ này đã ra đời từ khoảng 30 năm nay, hiện phát triển rất mạnh mẽ và được dự báo sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về công nghệ. Bài viết giới thiệu những công nghệ in 3D cơ bản cũng như các ứng dụng của công nghệ này trên thế giới.


Toàn văn: PDF