Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 9/652 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên

Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung...

Toàn văn: PDF