Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các mô hình in vitro cho nghiên cứu quá trình tạo mạch máu

Ngo Xuan Trung

Tóm tắt


      Quá trình sinh mạch, sự tạo thành mạch máu mới từ những mạch máu cũ, là một quá trình thiết yếu cho sự phát triển của các mô, cơ quan, quá trình làm lành vết thương, cũng như các quá trình gây bệnh. Để nghiên cứu cơ chế của quá trình sinh mạch, việc lựa chọn mô hình nghiên cứusao cho phù hợp rất quan trọng và đôi khi không dễ dàng. Bài tổng quan này giới thiệu một số mô hình in vitro phổ biến cho nghiên cứu quá trình sinh mạch, đặc biệt chú trọng nghiên cứu quá trình biệt hóa hình thái của tế bào nội mô, bao gồm các mô hình hai chiều và ba chiều. Phương pháp chế tạo, ưu nhược điểm của từng mô hình, cũng như sự phát triển của quá trình sinh mạch trong tương lai sẽ được thảo luận.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004