Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA LOÀI NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG Isaria javanica (Frider. & Bally) Samsom & Hywel-Jones Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Viết Tùng, Trần Ngọc Lân, Thái Thị Ngọc Lam

Tóm tắt


    Khảo sát thực địa nấm ký sinh côn trùng được tiến hành ở Vườn Quốc gia Pù Mát từ năm 2011 đến 2013 đã thu thập, phân lập và định loại được 18 chủng nấm Isaria javanica, gồm 6 chủng ký sinh trên sâu non bộ Cánh vảy, 8 chủng ký sinh trên trưởng thành bộ Cánh màng và 4 chủng ký sinh trên trưởng thành bộ Nhện lớn. Mẫu vật được tìm thấy trong tàn dư thực vật chiếm 66,67%, mặt dưới lá cây chiếm 33,33%. Nấm màu trắng sau chuyển sang màu xám nhạt hoặc xám tro bao phủ một số phần hoặc toàn bộ cơ thể vật chủ. Cuống bào tử đính dạng đơn hoặc phân nhánh; thể bình có dạng hình trụ, cổ thon dài; kích thước 8,4 - 14,2 x 2,2 - 2,8μm; bào tử đính hình thoi, đôi khi hình trụ, trơn nhẵn, màu trong suốt sau chuyển màu kem, khi thành thục có màu xám nhạt đến xám tro; kích thước 4,5 - 7,4 x 1,4 - 1,7μm. Khuẩn lạc trên môi trường PDA ở 25oC mọc tương đối nhanh, đường kính đạt 23,14mm sau 9 ngày. Bào tử xuất hiện vào ngày thứ 3 sau nuôi cấy, màu trắng sau chuyển sang màu kem đến xám nhạt hoặc xám tro khi thành thục.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004