Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐÁP ỨNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ WEBSITE KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu

Tóm tắt


       Những năm gần đây cùng với sự phát triển bùng nổ của các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị khác là xu hướng thiết kế web hỗ trợ cho thiết bị di động như: Tối ưu hóa chạm màn hình, tối giản các nút điều khiển, không gian trống, tăng cường video và hình ảnh, thiết kế học tập từ các ứng dụng (Apps), tương tác với mạng xã hội. Một trong những xu hướng thiết kế web mới nhất mang tính cách mạng và phát triển đáp ứng được những yêu cầu trên tại thời điểm này là thiết kế web đáp ứng (Responsive web design). Bài báo này trình bày các kết quả đạt được trong việc phân tích, thiết kế, cài đặt và triển khai thử nghiệm website phiên bản cho mobile của khoa Công nghệ thông tin sau khi đã tiến hành tìm hiểu về thực trạng sử dụng phương pháp thiết kế web đáp ứng tại một số đơn vị trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004