Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA LỢN NUÔI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

La Văn Công, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Thọ

Tóm tắt


     Nghiên cứu dịch tễ học trên 3600 lợn nuôi ở huyện Võ Nhai, Phú Lương và Đồng Hỷ Thuộc tỉnh Thái Nguyên từ 2010 đến 2013. Kết quả đã xác định được 5 loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của lợn là Gnathostoma doloresi, Ascaris suum, Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi và Oesophagostomum dentatum, trong đó có 3 loài có nguy cơ lây sang người là Gnathostoma doloresi, Ascaris suum, Strongyloides ransomi. Tỷ lệ lợn nhiễm giun tròn đường tiêu hóa nói chung là 68,16%. Lợn dưới 2 tháng tuổi nhiễm 49,50%. Lợn 3 đến 6 tháng tuổi nhiễm cao nhất: 82,75%, Lợn trên 6 tháng tuổi nhiễm 72,25%. Lợn ở vùng núi cao nhiễm cao nhất: 78,00%, vùng bán sơn địa: 64,75% và thấp nhất ở vùng đồng bằng: 61,75%. Vụ hè thu lợn nhiễm giun: 72,00%, vụ đông xuân là 64,33%. Lợn nuôi thả rông nhiễm giun cao nhất: 96,25%, nhiễm thấp nhất là lợn nuôi nhốt: 30,75%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004