Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV SUPER M ÔNG BÀ NUÔI TRÊN KHÔ, KHÔNG CẦN NƯỚC BƠI LỘI TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bùi Hữu Đoàn, Phạm Kim Đăng, Hoàng Anh Tuấn, Sonepaseuth Oudomxay, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


     Một đàn vịt ông bà CV super M nhập nội gồm 4 dòng A,B,C và D được nuôi hoàn toàn trên cạn tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm đánh giá khả năng sản xuất trong giai đoạn hậu bị và sinh sản. Kết quả theo dõi cho thấy, mặc dù là thủy cầm nhưng khi nuôi hoàn toàn trên cạn trong điều kiện miền Bắc Việt Nam, các dòng vịt ông bà vẫn sinh trưởng, sinh sản tốt và cho năng suất đạt tiêu chuẩn của hãng cung cấp. Trong giai đoạn từ mới nở đến 24 tuần tuổi, vịt có tỷ lệ nuôi sống 95- 97%; đàn vịt trưởng thành có ngoại hình đặc trưng của giống vịt chuyên thịt cao sản. Khối lượng cơ thể trung bình của trống A và trống C là 4,3kg và 3,8kg; của mái B và mái D lần lượt là 3,6kg và 2,8kg, tương đương với quy định của hãng cung cấp giống. Chi phí thức ăn cho một con vịt ông bà hậu bị trung bình là 248.802,5 đồng. Vịt CV super M dòng B và D đẻ 5% ở 175 - 177 ngày tuổi, đẻ đỉnh cao ở 223 - 224 ngày tuổi; dòng B có tỷ lệ đẻ bình quân là 69,12%; năng suất trứng là 116,1 quả/mái trong 24 tuần đẻ. Các số liệu tương tự của dòng mái D là 75,70% và 127,2 quả/mái. Chi phí thức ăn cho 10 quả trứng của mái B là 4,4kg; cho 10 trứng giống là 5,0kg; kết quả tương tự của dòng D là 4,1kg và 4,8kg. Chi phí để sản xuất 10 quả trứng giống của mái B là 40.400 đồng, mái D là 38.267 đồng. Cả hai dòng này đều có chất lượng trứng ấp tốt, tỷ lệ vịt loại 1 trên tổng trứng ấp là 71% với dòng B và 73% với dòng D.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004