Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN RNAi QUA TRUNG GIAN Agrobacterium tumefaciens VÀO Dendrobium Sonia ĐỂ TẠO GIỐNG KHÁNG VIRUS KHẢM VÀNG

Nguyễn Xuân Dũng, Dương Hoa Xô, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chu Hoàng Hà

Tóm tắt


    Nhằm tạo dòng lan kháng CyMV (Cymbidium mosaic virus), protocorm like bodies (PLBs) của lan Dendrobium Sonia đã được gây nhiễm với Agrobacterium tumefaciens C58 mang vector chuyển gen RNAi được thiết kế từ gen mã hóa protein vỏ (CP) của CyMV. Sau đó, PLBs chuyển gen được khử khuẩn với cefotaxime 300 mg/l và sàng lọc với kanamycin 500 mg/l. Kết quả, đã thu được các dòng PLBs phát triển trên môi trường chọn lọc chứa kanamycin 500 mg/l. Sự hiện diện của gen mục tiêu trong các dòng PLBs này đã được khẳng định bằng PCR.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004