Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 12 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC TRÊN LỢN CON CỦA CHỦNG VIRUS PRRS HUA 02 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Lê Thị Toan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa

Tóm tắt


      Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành nghiên cứu độc lực của chủng virus PRRS HUA 02 gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên lợn 2 tháng tuổi. Lợn thí nghiệm âm tính với kháng thể kháng virus PRRS được gây nhiễm với liều 2 ml/con qua đường mũi với hiệu giá TCID50 1,74x106/25 μl. Sau gây nhiễm, lợn thí nghiệm được theo dõi về triệu chứng lâm sàng, sự nhân lên của virus trong máu, và các tổn thương đại thể và vi thể ở một số cơ quan trong 21 ngày kể từ ngày gây nhiễm. Kết quả nghiên cứu triệu chứng lâm sàng đã chỉ ra rằng lợn sau gây nhiễm có triệu chứng ủ rũ, mệt mỏi, bỏ ăn, sốt cao, khó thở, tím tai và da phát ban, táo bón. Kết quả phản ứng RT-PCR cho thấy sự hiện diện của chủng virus PRRS HUA 02 trong máu sau 3 ngày gây nhiễm, và trong dịch ngoáy mũi của cơ

thể sau 5 ngày gây nhiễm. Ngoài ra, kết quả Realtime PCR cho thấy lượng virus PRRS đạt mức cao nhất trong huyết thanh của lợn thí nghiệm tại 9 ngày sau khi gây nhiễm. Tổn thương đại thể chủ yếu ở lợn được gây nhiễm với chủng virus PRRS HUA 02 là phổi sưng, sung huyết, xuất huyết, viêm phổi kẽ; thận xuất huyết điểm, hạch phổi sưng to, tụ máu và xoang bao tim tích nước. Tổn thương vi thể chủ yếu ở lợn thí nghiệm là phế quản phế viêm ở phổi, xuất huyết cầu thận. Kết quả thí nghiệm cho thấy chủng virus PRRS HUA 02 có khả năng gây bệnh cho lợn thí nghiệm với biểu hiện về triệu trứng lâm sàng, biến đổi bệnh tích đại thể và vi thể giống với lợn mắc chủng virus PRRS độc lực cao gây bệnh tự nhiên được ghi nhận tại miền Bắc Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004