Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT TRÍCH LY DẦU NGÔ

Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Ngọc Cường

Tóm tắt


       Nghiên cứu được thực hiện trên hạt ngô với hàm lượng dầu 3,36 - 5,73% theo chất khô nhằm mục đích lựa chọn giống ngô thích hợp cho quá trình trích ly dầu. Các thông số kĩ thuật của quy trình công nghệ được khảo sát để lựa chọn thông số thích hợp nâng cao hiệu suất trích ly và chất lượng dầu. Các điều kiện tối ưu của quy trình là hạt ngô khô được nghiền mịn ở kích thước 0,1 < d ≤ 0,25 mm. Nguyên liệu sau nghiền được trích ly 2 lần bằng dung môi n - hexan với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/8, nhiệt độ trích ly 69oC và thời gian trích ly là 5 giờ (lần 1); tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/4 và thời gian trích ly là 2 giờ (lần 2). Sau khi trích ly, dịch trích ly được cô đặc bằng thiết bị cô quay chân không thu được dầu ngô. Dầu hạt ngô thu được có hàm lượng các acid béo không bão hòa và hàm lượng vitamin E cao là nguồn nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004