Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM chân dài Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr.) Quél. DẠNG DỊCH THỂ

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy

Tóm tắt


     Nấm chân dài (Clitocybe maxima) là loại nấm ăn có màu nâu sáng, quả thể nấm khi mới xuất hiện có dạng hình que, sau đó xuất hiện mũ nấm. Nấm chân dài còn có tên là nấm măng. Quả thể nấm chân dài có chứa các loại axít amin và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể con người. Thí nghiệm nuôi cấy giống nấm chân dài trong môi trường dịch thể chỉ ra rằng nấm chân dài sinh trưởng tốt nhất trong môi trường bao gồm (CT3: 2 g cao nấm men + 2 g pepton + 0,5 g MgSO4.7H2O + 15 g glucose + 1,5 mg thiamin)/1 lít môi trường. Trên môi trường này tốc độ sinh trưởng của hệ sợi nấm chân dài nhanh, sinh khối sợi đạt 33,9 g/1.000ml, mật độ khuẩn lạc cầu lớn. Lượng oxy cung cấp có ảnh hưởng lớn đến sinh khối sợi nấm chân dài, lượng oxy ở mức 0,75 lít không khí/lít môi trường/phút; tỷ lệ giống cấy 10% giống cấp 1 so với thể tích môi trường. Thời gian nuôi giống 84 - 96 giờ là thích hợp nhất. Sử dụng giống nấm dịch thể để nuôi trồng sẽ rút ngắn được 12 ngày/chu kỳ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004