Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ CỦ GIỐNG HOA LAY ƠN “CHINON” TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Trần Thị Thúy, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Phú

Tóm tắt


     Giai đoạn năm 2010 - 2015, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành nhập nội 10 giống hoa lay ơn từ Hà Lan và tiến hành khảo nghiệm cơ bản. Kết quả đã chọn được giống hoa lay ơn Chinon là giống triển vọng. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, chiều dài cành hoa từ 110 - 130 cm, có từ 10 - 13 hoa/cành, hoa màu đỏ tươi, cành hoa thẳng, cứng phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện nay. Với mục đích tạo ra được số

lượng lớn củ giống hoa lay ơn này cung cấp cho sản xuất với giá bán thấp, chất lượng củ giống tương đương với củ nhập nội. Chúng tôi, đã nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật xử lý lạnh củ giống nhằm tăng tỷ lệ bật mầm, bật mầm đồng đều và giảm tỷ lệ thối hỏng củ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, củ sau khi thu hoạch được xử lý sơ bộ như loại bỏ tạp chất, hong khô ở nơi thoáng mát 30 ngày trước khi đưa vào xử lý lạnh ở nhiệt độ 5°C trong thời gian 90 ngày đã cho tỷ lệ thối hỏng thấp nhất 5,2%, tỷ lệ nảy mầm 85,4% và tỷ lệ ra rễ đạt 85,6%. Trồng củ sau khi đưa ra ngoài kho lạnh 10 ngày sẽ giảm tỷ lệ hư hỏng, giúp cây sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004