Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả của Trichoderma sp. TC1 và dịch chiết của chủng này tới sự ức chế phát triển và sản sinh aflatoxin của nấm mốc Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus

Nguyen Thi Thanh Thuy, Luu Thi Phuong Thao, Vu Quynh Huong, Nguyen Van Giang

Tóm tắt


     Aflatoxin là độc tố thứ cấp gây ung thư được sản sinh bởi hai chủng nấm chính là Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus. Đây là những loài nấm gây nguy hiểm tới sức khỏe con người và là nguyên nhân chính gây tổn thất và ô nhiễm trong quá trình chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Việc nghiên cứu tìm ra phương pháp ức chế sự phát triển của A. flavus, A. parasiticus và làm giảm hàm lượng aflatoxin là rất quan trọng. Trong điều kiện nghiên cứu, tỷ lệ phần trăm ức chế sinh trưởng (PIRG,%) của Trichoderma sp. TC1 lên hai chủng A. flavus LA21 và A. parasiticus NG10 được xác định thông qua phương pháp đồng nuôi cấy. Lượng aflatoxin được xác định bằng phương pháp Elisa. Kết quả cho thấy, giá trị PIRG của Trichoderma sp. TC1 ức chế A. flavus LA21 và A. parasiticus NG10 sau 7 ngày tương ứng là 63,51% và 60,22%. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp nấm Trichoderma sp. TC1 lên nông sản sẽ dẫn đến việc tiêu thụ cơ chất và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ứng dụng dịch chiết nấm sẽ được ưu tiên nghiên cứu. Trên môi trường PD, khi tăng nồng độ dịch chiết Trichoderma sp. TC1 lên tới 4%, tỷ lệ giảm sinh khối khô của A. flavus LA21 và A. parasiticus NG10 đạt 74.00 % và 60.30% sau 5 ngày nuôi cấy. Lượng aflatoxin của các mẫu ngô được nhiễm nấm tỷ lệ nghịch với nồng độ dịch chiết Trichoderma sp. TC1 được phun. Từ hơn 60 ppb ở thời điểm ban đầu, với nồng độ 4% dịch chiết, sau 7 ngày, lượng aflatoxin trong các mẫu ngô nhiễm A. flavus LA21 giảm còn là 16 ppb và 21.33 ppb cho A. parasiticus NG10.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004