Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 9 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Thị Nga

Tóm tắt


     Mặc dù QTKD là một trong những ngành có nhu cầu khá cao và cơ hội việc làm khá lớn, nhân lực ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp về trình độ và kỹ năng quản trị. Bài viết này đề cập đến nghiên cứu năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất một số gợi ý góp phần nâng cao năng lực làm việc cho sinh viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các doanh nghiệp. Nghiên cứu chỉ ra rằng năng lực làm việc của cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức từ trung bình đến khá ở phần lớn các tiêu chí đánh giá. So với các trường khác, kỹ năng giao tiếp, tính chủ động trong xử lý các tình huống và một số yếu tố khác như khả năng sinh hoạt văn thể mỹ của cựu sinh viên Học viện được đánh giá thấp hơn trong khi kỹ năng thực hành, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi được đánh giá tốt. Để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa năng lực làm việc cho sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, cần tăng cường khả năng hiểu biết và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên, tăng cường khả năng ngoại ngữ theo hướng có thể thực hành được trong cuộc sống, tăng cường khả năng giao tiếp, tăng tính chủ động qua các hoạt động xã hội, đoàn hội, mở rộng cơ hội giao lưu để hoàn thiện các kỹ năng xã hội cho sinh viên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004