Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 9 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA TBR225

Trần Mạnh Báo, Trần Thị Hợp, Trần Thị Tiệc, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Hoan

Tóm tắt


      Giống lúa TBR225 được chọn tạo từ tổ hợp lai K2/TBR27 vụ mùa 2006. K2 và TBR227 là hai giống được lựa chọn trong tập đoàn giống nhập nội từ Trung Quốc của Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình qua nhiều năm. Các thế hệ con lai được chọn lọc liên tục theo phương pháp phả hệ từ thế hệ F2 đến thế hệ F5 và dòng lúa tốt NC7 đã được chọn ra. Dòng NC7 có thời gian sinh trưởng ngắn, dạng hình đẹp, chống chịu sâu bệnh khá tốt, năng suất cao, gạo dài, trắng, trong, cơm mềm, dẻo, thơm, ngon, hàm lượng amylose thấp (13,7%). Tiếp tục chọn lọc làm thuần, so

sánh giống tại khu chọn giống của Tổng công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình, NC7 tỏ ra là dòng lúa rất triển vọng và được đặt tên là TBR225. Từ vụ mùa 2012 TBR225 đã tham gia khảo nghiệm DUS và VCU tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia ở miền Bắc và miền Trung. Giống lúa TBR225 cho năng suất từ 6,5 - 7,5 tấn/ha, cao hơn đối chứng Khang dân 18 (KD18) từ 3,76 - 11,44% và cao hơn so với Hương thơm 1 từ 4,87 - 15,67%. Giống lúa TBR225 đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 458/QĐ - TT - CLT ngày 08 tháng 10 năm 2013 và công nhận chính thức theo Quyết định số 202/QĐ - TT - CLT ngày 9 tháng 6 năm 2015.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004