Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG BIỂN TẠI VỊNH NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA

Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga, Tô Dũng Tiến

Tóm tắt


      Vịnh Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia là nơi duy nhất của tỉnh Thanh Hóa phát triển nghề nuôi cá bằng lồng trên biển. Nghề này tuy có xu hướng ngày càng tăng nhưng đang bộc lộ những nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Nguyên nhân là do mật độ ô lồng đã vượt ngưỡng cho phép, năng suất cá nuôi lồng có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Ngoài ra, người nuôi cá lồng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu vốn cho sản xuất, mua giống xa, nguồn thức ăn chưa ổn định, môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm và thị trường tiêu thụ còn bấp bênh. Bởi vậy, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp so sánh, phân tích nhằm làm rõ thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nghề nuôi cá lồng ở vịnh Nghi Sơn để khai thác được tiềm năng vốn có của vùng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004