Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT 12 QUẬN NỘI THÀNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Vân

Tóm tắt


      Thủ đô Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính với diện tích 3.344,7 km2, do mật độ dân số đông nên cơ sở hạ tầng, nhà ở phát triển nhanh chóng gây nên hiện tượng “đảo nhiệt” đô thị và ảnh hưởng không nhỏ đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Vì vậy, nhóm tác giả nghiên cứu sử dụng đặc trưng thông tin các kênh phổ của dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat của khu vực 12 quận nội thành Hà Nội cho 3 giai đoạn năm 2005, 2010 và 2015. Với kênh hồng ngoại nhiệt sau khi giá trị pixel được chuyển từ dạng số (DN) sang giá trị năng lượng bức xạ phổ (Lλ) sẽ xác định được nhiệt độ

sáng bề mặt đất (TB), tuy nhiên để xác định nhiệt độ thực (TC) cần hiệu chỉnh với giá trị độ phát xạ (ε) của lớp phủ đất thông qua giá trị chỉ số thực vật (NDVI) và giá trị năng lượng phản xạ phổ (pλ) dựa trên kênh đỏ và kênh cận hồng ngoại. Kết hợp với hiện trạng đất đô thị được xác định qua quá trình giải đoán ảnh vệ tinh bằng phương pháp phân loại có kiểm định sẽ tìm ra được phương trình hồi quy tương quan giữa nhiệt độ bề mặt và tốc độ đô thị hóa nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao đời sống dân sinh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004