Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch protein ABO3 từ cây Arabidopsis thaliana trong vi khuẩn Escherichia coli

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Nhan, Nguyen Thi Phuong Anh, Tran Kim Oanh, Nguyen Thi Thuy Hanh

Tóm tắt


       Hạn hán là một trong những nhân tố gây ảnh hưởngnghiêm trọng nhất tới sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Những ảnh hưởng của hạn hán được dự đoán là sẽgia tăng cùng với sự thay đổi khí hậu và làm trầm trọng hơn vấn đề khan hiếm nước sạch. Ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm cả Việt Nam, thực vật thường xuyên phải đối mặt với vấn đề hạn hán. Do đó chúng đã sử dụng những cơ chế, cách thức khác nhau nhằm đáp ứng lại điều kiện thiếu nước để tồn tại và phát triển. Các nghiên cứu về cơ chế tự bảo vệ của thực vật sẽ góp phần xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản về khả năng chống chịu và kháng stress ở thực vật. Gen ABO3 mã hóa cho protein WRKY63 là một gen chủ chốt trong con đường dẫn truyền tín hiệu kháng hạn. Tuy nhiên chức năng và cách thức tương tác của nó hiện tại vẫn chưa được làm sáng tỏ. Dó đó, việc khảo sát vai trò, chức năng và sự tương tác của gene này sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết về khả năng chịu hạn của thực vât. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện các nội dung để biểu hiện và tinh sạch protein ABO3 từ cây A. thaliana trong E. coli, tạo tiền đề cho những nghiên cứu về chức năng và sự tương tác của protein ABO3. Gen ABO3 được khuếch đại từ nguồn cDNA của Arabidopsis thaliana bằng phương pháp PCR, sau đó được tách dòng và đọc trình tự. Cuối cùng gen được chuyển vào vector biểu hiện pQE-30 và biểu hiện trong vi khuẩn E. coli chủng M15. Protein tái tổ hợp ABO3 được tinh sạch nhờ phương pháp sắc kí ái lực.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004