Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol chè trong dầu đậu nành

Giang Trung Khoa, Bui Quang Thuat, Ngo Xuan Manh, Bui Thi Thanh Tien

Tóm tắt


      Chất chiết polyphenol chè (TPE) (hàm lượng polyphenol tổng số 94.08% chất khô (DM), catechin tổng số 71.14% DM) ở 3 nồng độ (100 ppm, 200 ppm, và 400 ppm) đã được thử nghiệm trong dầu đậu nành trong điều kiện thúc đẩy oxi hóa ở 60oC. Mẫu không bổ sung chất chống oxi hóa và mẫu được bổ sung 100 ppm butylated hydroxyanisole (BHA) + 100 ppm butylated hydroxytoluene (BHT) đã được sử dụng như các đối chứng negative và positive tương ứng. Kết quả chỉ ra rằng, TPE hiệu quả hơn hỗn hợp BHA+BHT đối với việc ổn định chất lượng dầu đậu nành ở cùng nồng độ (200 ppm). TPE có khả năng lưu giữ tốt các đặc tính cảm quan, làm giảm sự hình thành giá trị diene, peroxide cũng như các sản phẩm oxi hóa bậc 2 (p-anisidine) của dầu. Liên quan đến nồng độ xử lý TPE, 200 ppm là phù hợp để ổn định chất lượng của dầu đậu nành trong quá trình tàng trữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004