Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu khả năng sử dụng tinh dầu lá tía tô trong bảo quản thịt lợn

Nguyen Thi Hoang Lan, Le Danh Tuyen, Bui Quang Thuat

Tóm tắt


       Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định ảnh hưởng việc xử lý tinh dầu lá tía tô đến các chỉ tiêu hóa lý (pH, NH3, TBA) vi sinh (vi khuẩn hiếu khí tổng số, E.coli, Staphylococcus aureus) và thời hạn bảo quản thịt lợn tươi. Thịt thăn lợn tươi được tiến hành phun tinh dầu ở nồng độ 1%, 2%(v/v) và bảo quản ở điều kiện lạnh (5oC). Kết quả cho thấy tinh dầu lá tía tô có thể kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi ở điều kiện lạnh (5oC) đến 6 ngày ở nồng độ xử lý 1% và đến 9 ngày ở nồng độ xử lý 2%. Điều này chỉ ra rằng tinh dầu lá tía tô có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn quan trọng trong việc kéo dài thời gian bảo quản của thịt lợn tươi. Xử lý tinh dầu tía tô 1 % ảnh hưởng ít hơn đến màu và mùi của thịt lợn so với nồng độ 2%.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004