Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy trình tách chiết glucosinolates từ phụ phẩm bắp cải trắng (Brassica oleracea var. capitata f. alba)

Nguyen Thi Thu Nga

Tóm tắt


      Bắp cải, một loại rau có giá trị trị dinh dưỡng cao và được xem như “thuốc chữa bách bệnh của người nghèo”. Cũng như tất cả các loại rau thuộc họ Cải, bắp cải chứa glucosinolates là hoạt chất có thể ngăn chặn sự phát triển của một số loại ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch của tế bào và có khả năng kháng sinh, phòng chống sâu bệnh. Mục đích của nghiên cứu này nhằm chiết xuất hoạt chất glucosinolates từ phụ phẩm của bắp cải để ứng dụng bảo quản, hạn chế sự hư hỏng do vi sinh vật gây ra cho nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu ảnh hưởng của nguyên liệu, dung môi cũng như thông số quá trình đến khả năng trích ly glucosinolates từ phụ phẩm bắp cải. Kết quả cho thấy phụ phẩm bắp cải có kích thước 0,5mm < d ≤ 1mm là thích hợp nhất cho quá trình trích ly; dung môi methanol 60%, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi 1/10, nhiệt độ trích ly 50°C, thời gian trích ly 1h cho hiệu quả cao nhất trong chiết xuất glucosinolates từ phụ phẩm bắp cải.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004