Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập, định danh và sơ bộ xác định đặc tính của các chủng Bacillus subtilis có phổ kháng khuẩn rộng từ tương ớt Mường Khương

Nguyen Thi Thanh Thuy, Vu Thi Huyen Trang, Vu Quynh Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Lam Doan, Tran Thi Na, Nguyen Hoang Anh

Tóm tắt


     Vi khuẩn Bacillus subtilis xuất hiện nhiều trong các thực phẩm như xúc xích khô, pho mát, sữa lên men truyền thống…, chúng kết hợp với các vi sinh vật khác trong quá trình lên men sinh ra các enzyme phân giải tinh bột, lipid, protein… B. subtilis không chỉ đóng vai trò như vi khuẩn probiotic mà còn sinh ra nhiều các kháng chất vi sinh vật gây bệnh khác. Tương ớt Mường Khương là sản phẩm được lên men tự nhiên từ giống ớt Mường Khương đặc biệt cay, không qua xử lý nhiệt và có thể bảo quản trong điều kiện thường từ 1,5-2 năm. 512 loại khuẩn lạc trong đó có 48 chủng Bacillus sp. được phân lập từ 80 mẫu tương ớt Mường Khương. Khả năng kháng khuẩn gây bệnh của chủng phân lập được xác định bằng phương pháp khuếch tán qua giếng thạch thông qua đo đường kính vòng ức chế. Bốn chủng kiểm định sử dụng là Escherichia coli RG1.1, Salmonella typhi GT4.3, Listeria monocytogenes MI2.6, Staphylococcus aureus TS1.9. Kết quả giải trình tự gen 16S rRNA cho thấy hai chủng có phổ kháng khuẩn rộng là TO43.13 và TO53.2. Chủng TO43.13 có độ tương đồng về kiểu gen tới 95% so với chủng B. Subtillis BcX1 (JX504009.1) và B. Subtillis EPP2 2 (JQ308548.1). Chủng TO53.2 có độ tương đồng về kiểu gen tới 94% so với Isolation, identification, and preliminary characterization of Bacillus subtilis with broad-range antibacterial activity from Muong Khuong chilli sauce chủng B. Subtillis Pe-Lg-1 (FR687210.1) và B. Subtillis YT2 (HQ143571.1). Điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của 02 chủng được xác định trong môi trường có nồng độ NaCl 0,6%, pH7 và nhiệt đô 35°C.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004