Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH VẬT LÝ MÁY TRỘN CỎ MỘT TRỤC VÍT CÔN ĐỨNG

Lương Thị Minh Châu

Tóm tắt


       Mô hình vật lý được xây dựng cho máy trộn cỏ một trục vít côn đứng bao gồm hai mô hình: mô hình vật lý xác định công suất cho họ máy trộn cỏ một trục vít côn và mô hình vật lý xác định năng suất cho họ máy trộn cỏ một trục vít côn. Dựa vào mô hình vật lý này, xây dựng được dãy máy trộn đồng dạng với máy trộn đã nghiên cứu tối ưu các thông số. Rút ngắn quá trình nghiên cứu đối với các loại mô hình máy khác nhau nhằm tăng năng suất trong tính toán thiết kế chế tạo máy mà vẫn có được một họ máy trộn cỏ một trục vít côn có chế độ làm việc tối ưu phù hợp với các công suất và năng suất khác nhau.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004