Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỈA (Piscicola sp.) KÝ SINH TRÊN RÙA VOI (Heosemys annandalii)

Kim Văn Vạn, Vũ Văn Lượng, Trịnh Thị Trang

Tóm tắt


     Đỉa Piscicola sp. lần đầu tiên được phát hiện ký sinh trên rùa voi (Heosemys annandalii) Việt Nam, gây mất mỹ quan, ngứa ngáy và tạo tổn thương ở các vùng mô mềm. Nghiên cứu tiến hành theo dõi tình hình nhiễm đỉa trên 4 đối tượng rùa, từ đó xác định một số đặc điểm sinh học sinh sản của đỉa Piscicola sp., đồng thời tiến hành thử nghiệm xử lý bằng Ca(OH)2 và CuSO4. Kết quả cho thấy, đỉa Piscicola sp. chỉ ký sinh trên đối tượng rùa voi với tỉ lệ nhiễm 100% và cường độ nhiễm 67,7 ± 3,9 đỉa/rùa, trong khi đó không phát hiện trên các loài rùa khác. Đỉa có chiều dài 11,4 - 25,5mm, hình trụ với 2 giác hút, giác hút trước nhỏ hơn giác hút sau. Theo dõi thời gian phát triển trứng đỉa cho thấy thời gian từ khi được đẻ ra tới khi nở thành đỉa con là 5,8 ± 0,3 ngày với tỉ lệ nở 81,5 ± 9,3% ở điều kiện nhiệt độ 26 - 27°C. Trong thử nghiệm điều trị, xử lý bằng vôi Ca(OH)2 75ppt và đồng sulfate CuSO4 10 - 15ppm đều loại bỏ 100% đỉa ký sinh trên rùa. Tuy nhiên, xử lý đỉa bằng CuSO4 vẫn cho hiệu quả cao nhất do không ảnh hưởng tới sức khỏe của rùa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004