Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Megalocytivirus liên quan tới bệnh đen thân trên cá rô đồng nuôi thâm canh (Anabas testudineus) ở Việt Nam

Dang Thi Lua, Le Thi May, and Ikuo Hirono

Tóm tắt


      Bệnh đen thân đã và đang được xem là một trong những mối nguy đối với nghề nuôi cá rô đồng thâm canh ở Việt Nam. Bệnh thường xuất hiện ở cá trong giai đoạn từ 20 đến 65 ngày tuổi và tỷ lệ cá chết do bệnh gây ra từ 40 đến 100%. Dấu hiệu bệnh lý điển hình của cá bị bệnh là toàn thân cá chuyển màu đen, gan xuất huyết hoặc chuyển màu nhợt nhạt, ruột không có hoặc có rất ít thức ăn. Bệnh được xác định là có liên quan tới tác nhân vi rút. Kết quả phân tích dưới kính hiển vi điện tử đã phát hiện thấy sự có mặt của các tiểu phần vi rút trong gan và thận của cá bệnh nhưng không phát hiện thấy trong tổ chức não. Vi rút có dạng hình khối đa diện đường kính khoảng 150-160 nm và có vỏ capsid bao quanh. Vi rút cũng có thể nhận biết bằng kỹ thuật PCR khi sử dụng cặp mồi đặc hiệu cho protein MCP của Iriovirus RSIV gây bệnh trên cá tráp đỏ. Kết quả phân tích cây phả hệ dựa trên sự tương đồng của đoạn gen MCP đặc trưng cho nhóm Iridovirus đã xác định được vi rút ở cá rô đồng bị bệnh đen thân thuộc giống Megalocytivirus, họ Iridoviridae và gần gũi với vi rút gây hoại tử thận và lách truyền nhiễm ISKNV. Kết quả nghiên cứu này đã khẳng định sự liên quan của Megalocytivirus đối với bệnh đen thân trên cá rô đồng nuôi thâm canh ở Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004