Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỌN TẠO GIỐNG HOA LAN HUỆ (Hippeastrum sp.) CÁNH KÉP THÍCH NGHI TRONG ĐIỀU KIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM

Phạm Thị Minh Phượng, Vũ Văn Liết

Tóm tắt


      Những năm gần đây, Lan huệ ở Việt Nam có màu sắc, hình dạng, kích thước và chủng loại rất đa dạng, tuy nhiên nguồn cung cấp giống còn hạn chế, giá củ giống cao, đặc biệt là các giống hoa cánh kép. Để tạo được các giống hoa Lan huệ cánh kép sử dụng nguồn gen hoa Lan huệ Việt Nam, sáu phép lai hữu tính giữa 6 mẫu giống Lan huệ Việt Nam (sử dụng làm mẹ) với 2 giống Lan huệ cánh kép nhập nội (sử dụng làm bố) đã được thực hiện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ năm 2012. Kết quả đã tạo được 6 quả lai với số hạt trên quả từ 92 hạt (TH3) đến 145

hạt (TH1), tỉ lệ nảy mầm của hạt đạt từ 33,3% (TH14) đến 85,7% (TH9) và tạo được 286 cây lai. Qua đánh giá 111 cây Lan huệ lai trong năm 2015 về các chỉ tiêu phù hợp mục đích sử dụng làm hoa chậu hoặc hoa cắt cành, nghiên cứu đã lựa chọn được 29 cây lai trong đó 13 cây bán kép và 16 cây kép. Các cây lai có sự đa dạng về màu sắc (màu đỏ cam, đỏ cờ, đỏ nhung, hồng, trắng sọc đỏ hoặc đỏ sọc trắng…). Số cánh hoa trên bông dao động từ 7,7 cánh đến 17,0 cánh, hoa có mùi thơm hoặc không. Đường kính bông hoa từ 12,2cm (TH1-25) đến 18,2cm (TH12-17) và độ bền hoa trên cụm từ 5 ngày (TH12-49) đến 14 ngày (TH3-3 và TH12-23). Đây là các vật liệu có giá trị cho công tác đánh giá, chọn tạo giống Lan huệ cánh kép Việt Nam và nghiên cứu xây dựng biện pháp kỹ thuật để phổ biến giống ra sản xuất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004