Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 24 (2019) 04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - ĐÁY TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Đức, Nguyễn Kiên Dũng
 
S. 25 (2019) 04. RESEARCH ON EXTRACTION OFINFORMATION FROM REGIONAL CLIMATE MODEL HADGEM3-RA TO ESTABLISH THEMATIC MAP RELATED TO EXTREME TEMPERATURE Tóm tắt
Doan Ha Phong, Nguyen Thi Kim Phuong, Nguyen Ba Dzung
 
S. 20 (2018) 04. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG Tóm tắt   PDF
Trần Bảo Lộc
 
S. 26 (2019) 05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Lân, Lượng Hữu Phú, Phạm Thị Hương Quý
 
S. 25 (2019) 05. CHANGES OF MANGROVE COVER, SPECIES COMPOSITION AND SEDIMENTATION RATE IN XUAN THUY NATIONAL PARK, VIETNAM Tóm tắt   PDF
Pham Hong Tinh, Nguyen Thi Hong Hanh, Mai Sy Tuan
 
S. 21 (2019) 05. IMPACT OF INDUSTRIAL ACTIVITIES ON WATER QUALITY OF THE CAU RIVER SECTION FLOWING THROUGH THAI NGUYEN CITY Tóm tắt   PDF
Vu Thi Phuong Thao
 
S. 20 (2018) 05. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Minh Huệ, Đỗ Thị Phương Thảo
 
S. 24 (2019) 05. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG TRONG NƯỚC MẶT TRÊN CƠ SỞ CHỈ SỐ VẬT CHẤT LƠ LỬNG CHUẨN HÓA NSMI, THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC VEN BIỂN CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Thu Hương, Trịnh Lê Hùng
 
S. 23 (2018) 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hồng Thắm, Nguyễn Xuân Bắc
 
S. 22 (2018) 05. ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Huyền, Nguyễn Chiến Thắng
 
S. 23 (2018) 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ANN) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC Tóm tắt   PDF
Lê Thu Trang, Đỗ Thị Bính
 
S. 24 (2019) 06. CHUYỂN ĐỔI RINEX PHIÊN BẢN 2.11 SANG PHIÊN BẢN 3.01 Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải
 
S. 25 (2019) 06. MANGROVE RESTORATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND COASTAL LIFE IMPROVEMENT IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Le Xuan Tuan, Pham Nguyen Hong, Phan Thi Anh Dao
 
S. 21 (2019) 06. MINIMIZING EFFECT OF WHITE MARBLE POWDER TO SOIL ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF LANG LANH DEPOSIT, LUC YEN DISTRICT, YEN BAI PROVINCE Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyen Thi Thuc Anh, Nguyen Ngoc Trong Linh
 
S. 26 (2019) 06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Thị Hoa, Nguyễn Kiên Dũng
 
S. 22 (2018) 06. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG LAM BẰNG MÔ HÌNH MIKE SHE Tóm tắt   PDF
Trần Duy Kiều, Lê Thị Thường
 
S. 20 (2018) 06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiên Dũng, Trần Chấn Nam
 
S. 26 (2019) 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lương Thanh Thạch, Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 23 (2018) 07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT SỎI LÒNG SÔNG HỒNG TỪ TRẠM THỦY VĂN SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thục Anh, Trần Ngọc Huân
 
S. 25 (2019) 07. EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT INITIATIVES IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Tran Thi Minh Hang, Chou Loke Ming
 
S. 22 (2018) 07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Cảnh Dương
 
S. 24 (2019) 07. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Bùi Sỹ Bách
 
S. 21 (2019) 07. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Pham Thi Hoa, Trinh Hoai Thu
 
S. 20 (2018) 07. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Dương
 
S. 21 (2019) 08. AN APPLICATION OF DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS) TO STUDY SHORELINE CHANGE ALONG KY ANH COASTS, HA TINH PROVINCE DURING 1989 - 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyen An Thinh
 
26 - 50 trong số 95 mục << < 1 2 3 4 > >>