Chi tiết về Tác giả

Ánh, Nguyễn Ngọc Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    12. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN MƯA CỰC TRỊ TRÊN 7 VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1961 - 2010
    Tóm tắt  PDF