Chi tiết về Tác giả

An, Bùi Ngọc Trường Đại học Thủy Lợi

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC
    Tóm tắt  PDF