Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ

Phạm Thị Thương Huyền, Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Thu Hà

Tóm tắt


Đoán đọc và điều vẽ ảnh đóng vai trò quan trọng trong quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động thông minh như iphone/ipad kết hợp với công nghệ truyền thông và internet kết nối vạn vật, các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đo đạc và thành lập bản đồ. Bài báo này nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm iGIS trên nền tảng các thiết bị di động thông minh trong công tác đoán đọc điều vẽ ảnh nhằm cung cấp dữ liệu phù hợp với phần mềm ArcGIS. Phương pháp nghiên cứu đã được ứng dụng thực nghiệm trên một khu vực của Hà Nội. Kết quả thực nghiệm cho thấy, ứng dụng iGIS trên các thiết bị di động thông minh cho phép đoán đọc điều vẽ các đối tượng nhanh chóng, chính xác, khả năng chỉnh sửa, cập nhật và liên kết với ArcGIS rất tiện lợi, mang lại nhiều hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.

Toàn văn: PDF