Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

09. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI PHAN RANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN CẤP

Bùi Văn Chanh, Võ Anh Kiệt, Đặng Văn Dũng

Tóm tắt


Cấp độ rủi ro do lũ lụt trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ chưa chi tiết nên gây khó khăn trong công tác cảnh báo cấp độ rủi ro cũng như phòng chống, ứng phó với ngập lụt ở địa phương. Do đó việc chi tiết cấp độ rủi do ngập lụt ở địa phương, trong đó có hạ lưu sông Cái Phan Rang là rất cần thiết. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) để xác định tính dễ bị tổn thương do ngập lụt hạ lưu sông Cái Phan Rang. Trong bài báo này trình bày kết quả chi tiết cấp độ rủi ro của các trận lũ năm 1993, 1998 và 2003. Kết quả trình bày trong bài báo là một phần sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận”. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng trong công tác nghiệp vụ cảnh báo cấp độ rủi ro do ngập lụt hạ lưu sông Cái Phan Rang.


Toàn văn: PDF