Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lời tòa soạn

Đặng Ngọc Tú

Tóm tắt


Vậy là sau một thời gian thai nghén và chuẩn bị, Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ đã chính thức ra đời và xuất bản số đầu tiên phục vụ bạn đọc

Toàn văn: PDF