S. 9 (2010)

Mục lục

Thông tin

CA MÚA NHẠC CỔ CHAMPA VỚI NHẬT BẢN THỜI KỲ NARA Tóm tắt PDF
Lương Ninh 3-12
TỪ VỤ ÁP PHE THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG ĐIẾM ANH ĐẾN CHÍNH SÁCH CẤM NGƯỜI ĐÀNG TRONG XUẤT DƯƠNG CỦA TRIỀU ĐÌNH LÊ- TRỊNH NĂM 1693 Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Tuấn 13-25
NÔNG SẢN HÀNG HÓA Ở NAM BỘ THẾ KỶ XVII- XVIII Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Nghiệp, Trần Thị Thanh Huệ 26-33
NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM KHỦNG HOẢNG 1929-1935 (tiếp theo và hết) Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thúy 34-47
ĐẬP ĐỒNG CAM VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PHÚ YÊN (1929-1945) Tóm tắt PDF
Ngô Minh Sang 48-56
CUỘC KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở THÁI LAN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Yên Hương 57-65


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP