Chi tiết về Tác giả

Văn Tú, Nguyễn Trường Đại học Khánh Hòa

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN MỸ THUẬT Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
    Tóm tắt  PDF