Chi tiết về Tác giả

Ái Thạch, Nguyễn

  • T. 1, S. 1 (2018) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID, ANTHOCYANIN VÀ THIOSULFINATE TRONG VỎ TỎI (ALLIUM SATIVUM L.)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 1, S. 2 (2018) - Bài viết
    MÔ HÌNH TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY POLYPHENOL, FLAVONOID VÀ S-ALLYL CYSTEINE TỪ TỎI ĐEN
    Tóm tắt  PDF