Chi tiết về Tác giả

Thanh Hải, Hồ Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ GỢI Ý CÁC CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN
    Tóm tắt  PDF