Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO GIỜ HỌC DỊCH VĂN BẢN

Phạm Thị Mai Khuê

Tóm tắt


Dịch văn bản là một học phần thiết thực nằm trong chương trình học của các lớp chuyên ngữ, trong đó có các lớp tiếng Pháp của trường Đại học Khánh Hoà. Đây là một trong những môn học khó đối với sinh viên nói chung và sinh viên tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà nói riêng, do trình độ tiếng còn thấp và thời lượng hạn chế của môn học. Tuy nhiên, nhờ vào phương pháp giảng dạy phù hợp của giảng viên cùng các bài tập được đầu tư kỹ, sinh viên sẽ vượt qua được những trở ngại ban đầu để có thể dịch các dạng văn bản cần thiết trong quá trình làm việc khi ra trường. Bài viết đề cập đến những khó khăn đối với bộ môn Dịch văn bản và đưa ra một số dạng bài tập áp dụng, cách thức thực hiện và sửa bài hợp lý nhằm giúp sinh viên học tốt hơn bộ môn này.    

Toàn văn: PDF