Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ TÀI CHÍNH NGHĨA VÀ TÌNH YÊU HÔN NHÂN TRONG TRUYỆN THƠ THÁI THANH HÓA

Lê Thị Hiền

Tóm tắt


Trong bức tranh chung của truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, truyện thơ Thái chiếm vị trí quan trọng. Truyện thơ phản ánh nhiều vấn đề khác nhau của xã hội Thái lúc bấy giờ, nhưng chủ yếu tập trung vào hai đề tài lớn: đề tài chính nghĩa và đề tài tình yêu hôn nhân. Hai đề tài này được tác giả dân gian Thái thể hiện trong truyện thơ một cách khá chân thực, cụ thể. Việc thể hiện thành công hai đề tài này đã tạo nên sức sống lâu bền cho truyện thơ Thái trong đời sống tinh thần của người Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa nói chung    

Toàn văn: PDF