Chi tiết về Tác giả

Văn Giáp, Chu Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

  • S. 14 (2013) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    CÔNG NGHỆ SẠCH Ở VIỆT NAM: Hiện trạng và xu hướng phát triển
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018