S. 10 (2012)

Mục lục

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Cần cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho các dự án nhiên liệu sinh học Tóm tắt PDF
Lê Hằng 4-5
Tình hình phân phối và định hướng phát triển mạng lưới phân phối nhiên liệu sinh học của PV OIL Tóm tắt PDF
PV PV 6-7
Đầu tư vào khoa học và công nghệ của Việt Nam còn thấp Tóm tắt PDF
Thùy Trang 8-9
Bộ Công thương chỉ đạo bảo vệ an toàn thủy điện mùa mưa bão năm 2012 Tóm tắt PDF
Thanh Tú 10-11

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

Chia sẻ rủi ro tài chính với cơ chế quản lý KH&CN trong giai đoạn mới Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 18-19
Tiềm năng phát triển công nghiệp các bon thấp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thành Văn, Nguyễn Thị Thu Trang 20-21
VINACOMIN với công tác nghiên cứu khoa học Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Chính 22-23, 57
Một số ý kiến pháp lý về thuế bảo vệ môi trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Dung 24-25

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Nghiên cứu phát triển cây Jatropha ở Việt Nam: Định hướng và giải pháp Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lam Giang, Hà Văn Hân, Thái Nguyễn Quỳnh Thư 26-28
Nghiên cứu Nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Nguyễn Thị Thanh Xuân 29-32
Định hướng xây dựng hệ thống chẩn đoán và giám sát kỹ thuật máy biến áp lực trong hệ thống điện Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Kỳ Phúc, Nguyễn Duy Hòa 34-36
Tổng quan về kiểm tra không phá hủy Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Thủy, Nguyễn Lê Sơn 38-39
Điều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNC Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Lộc, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Chí Công 40-41
Công nghệ tuyển và xử lý cao lanh bằng phương pháp thủy lực, công suất 20.000 tấn/năm Tóm tắt PDF
Hoàng Bá Thịnh, Đào Hà Quang 42-44

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ tuyển và sử dụng hợp lý quặng crômit Cổ Định - Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Khanh, Nguyễn Cảnh Nhã 45-47
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Đầu tư khoa học công nghệ theo hướng xanh, thân thiện môi trường Tóm tắt PDF
Việt Hòa 48-49
Giải pháp công nghệ thông tin phần mềm VMG 5.0 Tóm tắt PDF
Vũ Văn Đông 50-51
Xử lý chất thải trong ngành công nghiệp thép Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Chí Cường 52-54


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018