Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2018) Ứng dụng Google Forms vào công tác chuyên môn tại Thư viện Đại học An Giang Toàn văn   PDF
ĐỖ THỊ BÉ TƯ
 
S. 3 (2014) Ứng dụng lý thuyết tương đương trong chuyển ngữ tiêu đề chủ đề Tóm tắt   PDF
Bùi Hà Phương
 
S. 5 (2016) Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
NGÔ THANH THẢO
 
S. 5 (2019) Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở Trường Đại học Quảng Bình Tóm tắt   PDF
ĐẬU MẠNH HOÀN
 
S. 1 (2007) Ứng dụng thành công giải pháp của Công ty máy tính truyền thông CMC tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ Tóm tắt   PDF
L H
 
S. 3 (2019) Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị Tóm tắt   PDF
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG CHI
 
S. 3 (2010) ¼ dân số Việt Nam sử dụng Internet Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2016) Ba trường đại học nghiên cứu của Anh ra mắt nền tảng xuất bản truy cập mở 50 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2009) Ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2008) Ban hành một số bảng phân loại thống kê KH&CN Toàn văn   PDF
L H
 
S. 2 (2014) Ban hành Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Tóm tắt   PDF
B B T
 
S. 1 (2019) Ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2018) Ban hành Thông tư quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Điều tra thống kê khoa học và công nghệ Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 4 (2017) Ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 3 (2015) Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TC46. Thông tin và Tư liệu với công tác tiêu chuẩn hóa hoạt động TT-TV ở Việt Nam: 10 năm nhìn lại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HẠNH
 
S. 3 (2018) Bàn về mô hình thư viện số phục vụ phát triển nông thôn mới Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ, PHẠM QUANG QUYỀN
 
S. 3 (2015) Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ
 
S. 1 (2006) Bàn về tạo lập và chia sẻ nguồn tin số hoá đối với các cơ quan thông tin KHCN địa phương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 4 (2007) Bàn về tổ chức và hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở địa phương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 4 (2006) Bàn về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin khoa học và công nghệ ở nước ta Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 5 (2012) Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu - đào tạo thư viện số Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 3 (2011) Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành thông tin-thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2007) Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Thông tin học & Quản trị thông tin Toàn văn   PDF
H H
 
26 - 50 trong số 1131 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP