S. 4 (2006)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Tăng cường hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thông tin-thư viện trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 1-5
Bàn về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin khoa học và công nghệ ở nước ta Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đức 6-12
Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện-thông tin trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Mẫn Đạt 13-18
Về vấn đề giảng dạy môn Tin học tư liệu và Phần mềm tư liệu tại các khoa Thông tin Thư viện ở trường đại học Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đào 19-23

NHÌN RA THẾ GIỚI

Vannevar Bush – nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hùng 24-28
Một số nguồn tin tài liệu xám trên Internet Tóm tắt PDF
Mathews S. Brian 29-32

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Techmart Nha Trang 2006 Tóm tắt PDF
  33
Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2006 Tóm tắt PDF
  34-36
Hội nghị giới thiệu Techmart An Giang 2006 Tóm tắt PDF
  36-37
Những ngày khoa học và công nghệ Việt Nam-Thái Lan Tóm tắt PDF
  37-38
Triển lãm “10 năm hợp tác KHCN Việt Nam- CHLB Đức” Tóm tắt PDF
  38-39
Triển lãm sách khoa học và công nghệ Pháp Tóm tắt PDF
  40
Lễ trao tặng sách và Triển lãm sách của Quỹ Sabre Tóm tắt PDF
  40-41
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh chính thức khai trương Cổng thông tin Thư viện Tóm tắt PDF
  41
Thư viện Quốc gia Việt Nam công bố Ấn bản tiếng Việt DDC 14 (chuẩn phân loại quốc tế) và Hội thảo “Áp dụng khung phân loại thập phân Dewey ở các thư viện Việt Nam” Tóm tắt PDF
  42
Hội thảo chuyên đề về tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin-tư liệu Tóm tắt PDF
  43
Hội thảo khoa học “Ngành TT-TV: thách thức và triển vọng” PDF
  43
Bảo vệ luận án tiến sỹ về lịch sử thư viện Mỹ PDF
  44
Tạp chí Thông tin và Phát triển của Hội Thông tin-Tư liệu KHCN Việt Nam PDF
  44
Lớp học “Phân tích tổng hợp thông tin” PDF
  44-45
Lớp tập huấn “Giám sát và đánh giá việc sử dụng nguồn tin điện tử” PDF
  45


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP