Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(13) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải thiện kỹ năng truy cập thông tin, dữ liệu và tư liệu trong kỷ nguyên số

Nutan Johry

Tóm tắt


Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tư liệu xã hội Quốc gia Ấn Độ (NASSDOC) - nơi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn giúp cho thư viện, các nhà thông tin khoa học và người dùng tiếp cận với những thử thách mới. Định rõ nhu cầu, tầm quan trọng, thiết kế và lập kế hoạch chương trình đào tạo ngắn hạn. Mục đích, phương pháp, thành viên, nội dung khóa học, đào tạo trọn gói,..

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP