Chi tiết về Tác giả

Bích Phượng, Trương Thị Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học. Đại học HuếTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989