Chi tiết về Tác giả

Olof Enfors, Sven Viện Công nghệ Hoàng gia Thụy ĐiểnTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989